Mało kto wie, że w Góach Kaczawskich jest szlak wygasłych wulkanów i można znaleźć półszlachetne agaty. Tam nasi Geografowie dokształcali się nt paleozoicznego i kenozoicznego wulkanizmu. Z kolei w Łodzi uczono nas o wykorzystaniu GISu w odkrywaniu ciekawostek zrewitalizowanej Łodzi. To tylko niektóre działania podejmowane przez nauczycieli geografii by ciągle uczyć na najwyższym poziomie :)