Turystyka i Geografia rozszerzona

Wielu słyszało o Disneyu, ale niewielu wie, ten Pan jest także autorem metody pozwalającej na analizę zagadnień z kilku perspektyw. Działanie to polega na wcieleniu się w 3 grupy ludzi: Marzycieli, Krytyków i Realistów (podziękowania dla koleżanki Agaty - http://kreatywnypolonista.blogspot.com za pomysł i udostępnione slajdy).

Dzisiaj na zajęciach na geografii rozszerzonej spróbowaliśmy wdrożyć tę metodę do oceny znaczenia i konsekwencji rozwoju turystyki na świecie. Uczniowie dostali wspierające materiały i słowa klucze dla każdego z podejść. Następnie losowo zostali podzieleni na pokoje Teams (pierwszy raz pracowaliśmy w pokojach – ciekawe doświadczenie). Po etapie przygotowania, każda grupa miała swoje 10 minut na przedstawienie.  

Całość wypadła interesująco i zachęcająco, choć trzeba dodać, że jak każda metoda, także ta wymaga ćwiczenia. 

Efekty pracy przedstawiają screeny. Warto dodać, że uczniowie jako podsumowanie pracy napiszą rozprawkę (tak na geografii!), w której będą musieli się opowiedzieć się wykorzystując przedstawione argumenty.